top of page
Image by Sander Crombach
zeichnung transparent.png

  ספרים

ספרים בשפה העברית

אומנות העבודה שבלב: מדריך רוחני לתפילה

סידור תפילה ייחודי וחדשני, המקדם את תפיסת חז"ל של התפילה כ"עבודה שבלב". המדריך הרוחני המלווה את התפילה מבוסס על רעיונות קבליים, חסידיים ופסיכולוגיים ומספק כלים עיוניים ומעשיים להתבוננות ולעבודה יום-יומית להעמקת התודעה הרוחנית והדבקות.

מכירת הספר רק באתר זה, או במייל

distribution.lev@gmail.com

מסע אל החירות: ליל הסדר כתהליך צמיחה

הגלות וגאולת ישראל מסמלות את  הניכור העצמי של האדם ואת תקוותו לגאולה. על בסיס רעיון חסידי זה, גבריאל שטרנגר עוקב אחרי מסעו של היחיד אל חירותו האישית. הספר מבוסס על מקורות קבליים וחסידיים ומשולב בתובנות של הפסיכואנליזה המודרנית.  

coming soon.png

רוחניות במפגש היהודי-מוסלמי

הוצאה בעברית 

הוצאה לאור צפויה בסתיו 2021

תיאור ההתאמות המפתיעות בין כתבים של סופיים ומורים רוחניים גדולים של האיסלאם (כגון אלגזאלי, אבן-ערבי וסעיד נורסי) לבין תורת הקבלה והזרמים הרוחניים של היהדות. מונוגרפיה זו מספקת תשתית רעיונות וחוויתית לדו-שיח המתחדש בין יהודים ומוסלמים דתיים. 

ההוצאה לאור של המהדורה העברית והמהדורה האנגלית של הספר צפויה בעז"ה בסתיו 2023. 

gabriel website-09.png
Hebräisch
Deutsch

ספרים בשפה הגרמנית

gabriel website-06.png
sefer hachinuch.png

ספר החינוך

תרגום לגרמנית ע"י גבריאל שטרנגר

5 כרכים

 

קלאסיקה מארון הספרים היהודי, המנתח את תרי"ג המצוות לפי הסדר של פרשיות השבוע מבחינה הלכתית ורעיונית, עם תרגום ופירוש בגרמנית. 

רוחניות יהודית

(גרמנית)

פרשנות רוחנית וקיומית לכל פרשות השבוע וחגי ישראל.

בנספח - ביאור מקיף של מערכה הספירות עם דגש על עבודת ההתבוננות. 

 

strenger_siddur_cover.jpeg

אומנות התפילה

(גרמנית)

הגרסה הגרמנית של הספר "אומנות העבודה שבלב - מדריך רוחני לתפילה". 

תמדריך הרוחני המלווה את התפילה מבוסס על רעיונות קבליים, חסידיים ופסיכולוגיים ומספק כלים עיוניים ומעשיים להתבוננות ולעבודה יום-יומית להעמקת התודעה הרוחנית והדבקות.

SJM.Cover.front.jpg
רוחניות במפגש היהודי-מוסלמי

הוצאה גרמנית מקורית

 

מונגרפיה המתמקדת בהתאמות המפתיעות בין כתבי הסופיים ומורים רוחניים גדולים של האיסלאם (כגון אלגזאלי, אבן-ערבי וסעיד נורסי) לבין תורת הקבלה והזרמים הרוחניים של היהדות. 

הזמנה באתר
http://www.stuttgarter-lehrhaus.de/
או  במייל

matthias.neumann@stuttgarter-lehrhaus.de

English

ספרים בשפה האנגלית

coming soon.png

רוחניות במפגש היהודי-מוסלמי

הוצאה באנגלית

הוצאה לאור צפויה בסתיו 2023

פוסטר עץ הספירות

gabriel website-06.png

עץ ספירות צבעוני

עץ הספירות מפואר וצבעוני המסכם בצורה גראפית מידע רב מתוך מקורות קבליים קלאסיים. ניתן להשתמש בפוסטר ככלי עזר למדיטציה או כקישוט קיר רוחני.

bottom of page