top of page
Image by Sander Crombach
zeichnung transparent.png

דיאלוג בין-דתי

gabriel website-12.png

יהדות ואיסלאם    

SJM.Cover.front.jpg
SJM-He.עטיפה לרשתות.jpeg
IMG-20220708-WA0012.jpg

יהדות ונצרות 

FB_IMG_1666473834238.jpg

חדש!

גבריאל שטרנגר

רוחניות ודבקות מיסטית במפגש יהודי-מוסלמי

נושאים, אישים והתפתחויות

הוצאת אדרא, 2023

יהודי דתי, מורה לקבלה וחסידות, יוצא למסע עיוני בספרות החוכמה המוסלמית ומגלה עולם קסום המעורר אותו לכתוב את המסה רוחניות ודבקות מיסטית במפגש יהודי-מוסלמי.

לאחר הצגת העקרונות הרוחניים וההלכתיים של האסלאם, גבריאל שטרנגר מכיר לנו את אל-ע֗זאלי, המגשר בין המיסטיקה לאורתודוקסיה המוסלמית, שהטביע חותם גם על הגותם של חכמי היהדות בימי הביניים. המסע עובר בעולם המיסטי של הצופים, וביניהם "גדול המורים" אבן אל־ערבי, שתובנותיו על האדם השלם נושאות את רשמי מקור החכמה העלום שממנו שאב ספר הזוהר את תורת הספירות. בין דמויות ססגוניות נוספות בנוף היהודי והמוסלמי, הספר מפגיש אותנו עם המשורר מַווְלָאנַא רוּמי חולה האהבה, שהמיר ייסורי פרידתו מאהוב לאהבת אלוהים יוקדת, ועם רבי אברהם בן הרמב"ם, ששילב מנהגי התבוננות צופיים בקהילתו בקהיר.

באפילוג מוצג מודל פסיכואנליטי להבנת התהליכים הנפשיים והרוחניים המלווים את העיון בספרות החכמה של דתות אחרות.

אל הזמנת הספר בבית ההוצאה "אדרא"

https://idra.org.il/

 

 

gabriel website-14.png
bottom of page