top of page
(הספר "רוחניות יהודית" (בשפה הגרמנית

הספר מציע פירוש רוחני לפרשיות התורה ולכל חגי ישראל. הפירוש מתמקד בהיבטים פסיכולוגיים וקיומיים של התורה ומתייחס לשאלת הייעוד של עם ישראל בדורינו.

הנספחים מספקים הצגה פרטנית של תורת הספירות הקבלית, עם דגש על עבודת ההתבוננות, ומודל של ההפתחות של הפרדיגמות השונים לאורך הופעת התורה בעולם.

"במגוון הרחב של נושאיו, הספר מעורר מחשבה רבה."

ד"ר גבריאל כהן,

אוניברסיטת בר-אילן

 

(הספר "רוחניות יהודית" (בשפה הגרמנית

110.00 ₪מחיר
    bottom of page