top of page
מפגשים - הורדה דיגיטלית

מפגשים – שירי רוח

מפי גבי שטרנגר וחברים/ות

1. בשם ה'

2. ברך את בריתנו

3. אדון עולם

4. אין כאלוהינו

5. אנא בכוח

6. בואי בשלום

7. המלאך הגואל

8. תפילה לעני

9. ונתנה תוקף

10. שיר למעלות (תהילים קכ"א)

11. אלי אלי למה עזבתני (תהילים כ"ב)

12. השיבנו

מפגשים - הורדה דיגיטלית

35.00 ₪מחיר
    bottom of page